Hotline: 0978378899 - Email: sales@gscvietnam.com.vn
 • Giá siêu thị - Kệ siêu thị

  GSC Việt Nam cung cấp các loại kệ siêu thị và hai loại Giá siêu thị phổ biến:

  - Giá siêu thị đơn: có thể kệ đầu kệ hoặc sát tường, có nhiều tầng để hàng ( tuỳ thuộc vào yêu cầu của siêu thị), đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao khoảng cách mỗi tầng để hàng

  - Giá siêu thị đôi: có thể sử dụng để hàng 2 mặt, có nhiều đợt để hàng ( tuỳ thuộc vào yêu cầu của siêu thị), đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao khoảng cách mỗi tầng để hàng.

  Danh sách Sản Phẩm

  TOP
  Design by cisco course