Hotline: 0978378899 - Email: sales@gscvietnam.com.vn
 • Giá siêu thị - Kệ siêu thị

  GSC Việt Nam cung cấp các loại kệ siêu thị và hai loại Giá siêu thị phổ biến:

  - Giá siêu thị đơn: có thể kệ đầu kệ hoặc sát tường, có nhiều tầng để hàng ( tuỳ thuộc vào yêu cầu của siêu thị), đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao khoảng cách mỗi tầng để hàng

  - Giá siêu thị đôi: có thể sử dụng để hàng 2 mặt, có nhiều đợt để hàng ( tuỳ thuộc vào yêu cầu của siêu thị), đợt có thể di động để điều chỉnh độ cao khoảng cách mỗi tầng để hàng.

  Danh sách Sản Phẩm

  TOP